5 Οκτ 2010

"Θα με πάρει μακρυά

και δε θα με ξαναγυρίσει πίσω", 
έγραφε ο Tom Waits τέλη έητις.

Train Song - Tom Waits
Well I broke down in E. St. Louis
On the Kansas City line
and I drunk up all my money
that I borrowed every time
and I fell down at the derby
and now the night's black as a crow
It was a train that took me away from here
but a train can't bring me home
What made my dreams so hollow
was standing at the depot
with a steeple full of swallows
that could never ring the bell
and I come ten thousand miles away
with not one thing to show
well it was a train that took me away from here
but a train can't bring me home
I remember when I left
without bothering to pack
you know I up and left with
just the clothes I had on my back
now I'm sorry for what I've done
and I'm out here on my own
well it was a train that took me away from
here but a train can't bring me home

κι αυτά που έγραψε... 
τραγουδιστά: 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου